چشم سامرا ریزد ستاره

چشم سامرا ریزد ستاره
جگری مسموم شد پاره پاره
آه و واویلا
عمری در حصار روح قرآن بود
یوسف زهرا کنج زندان بود
آه و واویلا
از چشم کعبه زمزم می جوشید
وقتی ظرف آب در دستش لرزید
آه و واویلا
در اوج غربت با سوز و گداز
طفلی می خواند بر پدر نماز
آه و واویلا

63
0
موضوعشهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت