پایم حریف خار مغیلان نمیشود

پایم حریف خار مغیلان نمیشود
دست شکسته یار گریبان نمیشود
 
گیسو نمانده تا که پریشان کنم ترا
آری ، سر رقیه پریشان نمیشود
 
دستی که می شناسم از این قوم بی حیا
راضی به جز شکستن دندان نمیشود
 
گفتم شبیه روی تو خاکسترین شوم
دیدم که جز به آتش دامان نمیشود
 
تا مغز استخوان تن من سیه شده
دردی ست در رقیه که درمان نمیشود
15
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرمحمد سهرابی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت