وقتیکه زد با کعب نی بازوی من را

وقتیکه زد با کعب نی بازوی من را
پیچید دور دست خود گیسوی من را
 
گفتم نمی آیم وَلیکَن او لَگد زد
آزرده کرده دشمنت پهلوی من را
11
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت