ناله ها زد حسین آن شه بی کفن

ناله ها زد حسین آن شه بی کفن
در کنار بقیع در عزای حسن
یا حسن یا حسن
همچو غارت زده گرید از داغ او
تیر دشمن شده لاله بر باغ او
یا حسن یا حسن
کفن او ز تیر پاره پاره شده
آسمان تنش پر ستاره شده
یا حسن یا حسن

53
0
موضوعشهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیهمه جا کربلا
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت