شاید که خواب دیده ام ، این سر خیالی است

شاید که خواب دیده ام ، این سر خیالی است
اما نه خواب هم که بود باز هم عالی است
 
مهمان من قدم به سر چشم ما گذار
هر چند دست سفرۀ این طفل خالی است
 
خون لاله های گیسویم از لطف سنگ هاست
فرش سپید تو پُر گل های قالی است
 
با من زبان ِ سیلی شان حرف می زند
یعنی جواب هر چه بپرسم سؤالی است
 
تنها زدند و در دل خود هم نگفت کس
این کودک یتیم کدامین اهالی است
 
بابا سری شبیه عمو چند وقتی است
از روی نیزه خیره به من این حوالی است
 
عمه گرفته دست مرا راه می برد
بابا بگو به خاطر کم سن و سالی است
11
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرمحسن عرب خالقی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه,شعر خوانی
زبانفارسی

حاج میثم مطیعی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت