دیدن گریه ی او داد زدن هم دارد

دیدن گریه ی او داد زدن هم دارد
سَر که باشد بغلش حالِ سخن هم دارد
 
زحمت شانه نکش عمه برایش دیر است
گیسوی سوخته کوتاه شدن هم دارد
 
کاش عادت به روی شانه نمی کرد سه سال
بندِ زنجیر شدن دردِ بدن هم دارد
 
ناخُنِ پیر زنی بر رُخ او جا انداخت
کاش می گفت کسی بچه زدن هم دارد؟
 
ساربان ضربه ی دستش چقدر سنگین است
تازه انگشترِ او سنگِ یمن هم دارد
 
زخمهای سَر و رویِ پدرش را که شمُرد
گفت با عمه چرا زخمِ دهن هم دارد؟
 
حرمله چشم چران است بدم می آید
مثل زجر است ببین دست بزن هم دارد
 
چادرِ پاره ی او را به روی دست گرفت
عمه اش گفت به غَساله: کفن هم دارد
20
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرحسن لطفی
قالبغزل
سبک پیشنهادیشعر خوانی
زبانفارسی

حاج عبدالرضا هلالی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت