دل و جان در عزایت گریه کردند

دل و جان در عزایت گریه کردند
فراوان در عزایت گریه کردند
کریم سامرایی ای حسن جان
کریمان در عزایت گریه کردند

34
0
موضوعشهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت