در ناله ی ما ، شور عراقی مانده است

در ناله ی ما ، شور عراقی مانده است
در خاطره یک باغ  اقاقی مانده است
ای سامره ، تو دوباره ترمیم شدی
اما دل ما شکسته باقی مانده است

95
0
موضوعتخریب حرم عسکریین (علیهماالسلام) | تخریب حرم عسکریین (علیهماالسلام) امام هادی (علیه السلام) | امام حسن عسکری (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت