تا تو بیایی خانه ی ما دیر خواهد شد

تا تو بیایی خانه ی ما دیر خواهد شد
در قاب تابوتی تنم تصویر خواهد شد
 
رفتی نگفتی دخترت دق می کند ؟ بابا !
رفتی نگفتی کودک من پیر خواهد شد ؟
 
دیشب میان خواب ، خوابیدم به زانویت
خوابی که دیشب دیده ام ، تعبیر خواهد شد ؟
 
خوابید اگر امشب گرسنه دخترت غم نیست
فردا به طعم تازیانه ، سیر خواهد شد
 
از گرمی دستان دشمن ، قطره ی اشکم
تا می چکد بر گونه ها ، تبخیر خواهد شد
 
من از خدایم هست ، دشمن بشکند قلبم
در تکّه هایش ، عکس تو ، تکثیر خواهد شد
13
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرمحسن عرب خالقی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت