به زحمت تکیه بر دیوار می‌کرد

به زحمت تکیه بر دیوار می‌کرد
گهی این جمله را تکرار می‌کرد
 
الهی صورتش آتش بگیرد !
که با سیلی مرا بیدار می‌کرد
10
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعریاسر حوتی
قالبرباعی
سبک پیشنهادیروضه,واحد سنگین
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت