بر گل فاطمه بسته شد آب

بر گل فاطمه بسته شد آب
رنگ گلها شده رنگ مهتاب
ای عطش خون دل لشکر اوست
از همه تشنه تر اصغر اوست
اصغرم اصغرم لایی لایی(2)
از عطش دیده ها شد شب تار
وای من طفل و این رنج بسیار
مادرش مانده در چاره ی او
نوحه خوان گشته گهواره ی او
اصغرم اصغرم لایی لایی(2)
کودک است این که جنگی ندارد
هر چه پیش آید او جان سپارد
حرمله گل کجا بوسه خار
دست از آن تیر سه شعبه بردار
اصغرم اصغرم لایی لایی

67
0
موضوعشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت