بانوی غصّه هم غم امّ البنین ندید

بانوی غصّه هم غم امّ البنین ندید
زهرا سر دوتای امیر یقین ندید
 
پهلویش از فشار در و ضربه خرد شد
امّا علیِّ بستری از تیغ کین ندید
 
رویش اگر کبود شد از سیلیِّ ستم
خونی به روی چهره ی سلطان دین ندید
 
یک فاطمیّه غصّه و غم دید فاطمه
امّا سر شکسته ی حِصن حَصین ندید
 
من هستم و چهار یتیم بتول وای
افتادن امیر در آتشین ندید
 
بی بی امانتیِّ تو بیهوش می شود
خیبر غدیر عشق خدا بر زمین ندید
 
قطع امید کرده طبیب از حبیب من
مرضیّه هم نفس نفس ِ واپسین ندید
66
0
موضوعوفات حضرت ام البنين (عليها السلام)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)
شاعرحسین ایمانی
قالبغزل
سبک پیشنهادیزبانحال
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت