بابا بیا کبوتر بی بال و پر شدم

بابا بیا کبوتر بی بال و پر شدم
بی آب و دانه مانده ام و مختصر شدم
 
تغییر طرح صورت من بی دلیل نیست
از بس شبــیه فاطمه بودم نظر شــدم
 
زانو بغل نمودن من ناز کردن اســت
از بوسه ی سکینه و تو باخبر شدم
 
دستی کشیده ای به سر و روی او ولی
من با سرت به روی سنان همسفر شدم
 
جان می کَنم، قدم بزنم می خورم زمین
بی دست و پا ز شدت درد کمر شدم
 
امشب بیا و دخترکت را قبول کُن
وقــتی برای قافــله ای درد سر شدم
17
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرحبیب نیازی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت