ای سر تو که ای و از کجا می آیی

ای سر تو که ای و از کجا می آیی
انگار به چشمم آشنا می آیی
از گودی زیر حلق تو معلوم است
از وادی نیزه دار ها می آیی

77
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت