امشب به عشق جانان یک ذره جان گرفتم

امشب به عشق جانان یک ذره جان گرفتم
با شوق دیدن او قدری توان گرفتم
 
بابا رسیده و من ... ای زجر خیر نبینی !
از ضربه های مشتت لکنت زبان گرفتم
12
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت