از چه شد گیسویت رنگ خاکستری

از چه شد گیسویت رنگ خاکستری
من شکسته دل وتو شکسته سری
ابتا یا حسین
التماس مرا بشنو ای پدر
یا بمان پیش من یا مرا هم ببر
ابتا یا حسین
تازیانه خرید ناز ما را همه
صورتم راببین بگو یا فاطمه
ابتا یا حسین
پای پر آبله دست من بی رمق
آفتابم ولی در حجاب شفق
ابتا یا حسین

68
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه,همه جا کربلا
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت