از همه تشنگان تشنه تر علی اصغر

از همه تشنگان  تشنه تر  علی اصغر
روی دست پدر  مثل گل  گردیده پرپر
لالایی اصغر
لالایی اصغر
مادر از ناله و    گریه ات  گردیده بی تاب
عمویت رفته است   بهر تو  بیاورد آب
لالایی اصغر
لالایی اصغر
چشم خود را ببند   لحظه ای   تا که بخوابی
از تو شرمنده است    مادرت   ندارد آبی
لالایی اصغر
لالایی اصغر

29
0
موضوعشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

نا مشخص
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت