از فرط عطش نفس بگیرد ،سخت است

از فرط عطش نفس بگیرد ،سخت است
رحمی دل دشمن نپذیرد سخت است
این را همه ی حرمله ها می دانند
بر دست پدر ، پسر بمیرد سخت است

29
0
موضوعشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت