از سفر عاقبت سرت آمد

از سفرعاقبت سرت آمد
نوربرچشم دخترت آمد
 
شامیان طعنه ام دگر نزنید
پدرم از مسافرت آمد
 
عمه جان !خیزوخانه جاروکن
پدرمن،برادرت آمد
 
لحظه ی سربریدنت بابا!
باخودم گفتم آخرت آمد!
 
زیرخنجربه گوش خسته من
سوزآواز حنجرت آمد
 
یاد داری زناقه افتادم؟
خصم پشت سنگرت آمد
 
تازیانه بدست با چکمه
بهر آزار دخترت آمد
 
کس ندانست چه ها درآن دل شب
بریاس پاک و مطهرت آمد
13
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرمجتبی روشن روان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت