آن شب که دو چشم عاشقان سوی تو بود

آن شب که دو چشم عاشقان سوی تو بود

محراب منِ غم زده ابروی تو بود

از باب فلک عرش نشینان دیدند

کعبه به طواف کعبه ی روی تو بود

96
0
موضوعمدح حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت