آنقدر نشستم دم در برگردد

آنقدر نشستم دم در برگردد
آنقدر نشستم که پدر برگردد
 
دیروز نگفتم به کسی مویم سوخت
گفتم بگذار از سفر برگردد
10
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت