کوفه امشب با یتیمان نوحه خوانی میکند

کوفه امشب با یتیمان نوحه خوانی میکند
در جنان زهرا ز حیدر میزبانی میکند
رهبر خانه نشین یا امیرالمومنین
مظلوم علی جان......
کودکان چون شمع می سوزند و یاد مادرند
نیمه شب بر شانه تابوت علی را میبرند
ای ز حق محروم علی اولین مظلوم علی
مظلوم علی جان.....
ماه و نخلستان بگرید از جدایی با علی
گوشه ی ویرانه می آید نوای یا علی
آسمان غرق عزاست ماه کوفه در کجاست
مظلوم علی جان.....

73
0
موضوعضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت