می خواست که زنده از شمیم تو شود

می خواست که زنده از شمیم تو شود
یا زائر جنت النعیم تو شود
آدم اگر از بهشت گندم می خورد
می خواست کبوتر حریم تو شود

85
0
موضوعمدح امام رضا (علیه السلام)
گریزمناجات با امام رضا (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت