ما از تو به جز کرم ندیدیم

ما از تو به جز کرم ندیدیم
جز سفره ی محترم ندیدم
 
روزی که بقیعمان کشاندی
گشتیم ولی حرم ندیدیم
82
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت