فاتح خیبر و کنج بستر

فاتح خیبر و کنج بستر
کودکان تو باور ندارند
داغ بابا چه سخت است برای
کودکانی که مادر ندارند
آه الوداع یا حیدر
باور اینکه بند کفن هم
دست شیر خدا بسته سخت است
غسل فرق شکسته شبیه
غسل پهلوی بشکسته سخت است
آه الوداع یا حیدر

64
0
موضوعضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,نوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت