زیر پایش خدا غزل می ریخت

زیر پایش خدا غزل می ریخت
غزلی را که از ازل می ریخت


آن امامی که تا سحر امشب
روی لبهای من غزل می ریخت


شب شعر مرا چه شیرین کرد
بین هر واژه ای عسل می ریخت


آن که در جیب کودکان یتیم
قمر و زهره و زحل می ریخت


آن کریمی که در پیاله دست
هر چه می ریخت لم یزل می ریخت


از هر آن کوچه ای که رد می شد
حُسن یوسف در آن محل می ریخت


تیغ خشمش ولی به وقت نبرد
رنگ از چهره اجل می ریخت


شتر سرخ را به خون غلتاند
لرزه بر لشگر جمل می ریخت


آن امامی که روز عاشورا
از لب قاسمش عسل می ریخت

98
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریزشهادت حضرت قاسم ابن الحسن (علیه السلام)
شاعرسید حمیدرضا برقعی
قالبغزل
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی

حاج سید حمیدرضا برقعی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت