در جود و کرم دست خدا هست حسن

در جود و کرم دست خدا هست حسن
دست همه را وقت عطا بست حسن
نومید نگردد کسی از درگه او
زیرا که کریم اهل بیت است حسن
13
0
موضوعمدح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
گریز
شاعراحسان مردانی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت