بوی مدینه پر شد به صحرا از ره رسیدند اولاد زهرا

بوی مدینه     پر شد به صحرا
از ره رسیدند     اولاد زهرا
با کوله بار غم رسیده کاروانی
مهمان رسید ای کربلا کن میزبانی
واویلا   مظلوم حسین جان
ماه قبیله    زانو نهاده
زینب ز محمل     گردد پیاده
امروز اگر با عزت اند و اقتدارند
فردا به روی ناقه ی عریان سوارند
واویلا    مظلوم حسین جان

73
0
موضوعورود به کربلا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت