با چشم گریان رفتم پریشان گه سوی خیمه گه سوی میدان

با چشم گریان      رفتم پریشان
گه سوی خیمه      گه سوی میدان
یکسو صدای ناله های مادر آید
یکسو صدای خنده ی یک لشکر آید
لالایی    لالایی اصغر
با چشم خونبار       با حلق پاره
اشک پدر را          بنما نظاره
من دل دگر از ماسوی کندم علی جان
با دست خود قبر تو را کندم علی جان
لالایی   لالایی اصغر

75
0
موضوعشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت