ای ماه من شد روزگارم چون شب

ای ماه من شد روزگارم چون شب
آورده ام ز خیمه ها دو کوکب
آه ای فلک امان ز قلب زینب
باشد همین دارو ندار زینب
ای جان من جانم رسیده بر لب
آه ای فلک امان ز قلب زینب
ای به فلک قائمه
بر لب من زمزمه
دو یوسفم فدایت ای یوسف فاطمه
سیدی حسین جان
هر دو فدای راه دین و مکتب
نذر برادرم شد این ای دو یا رب
آه ای فلک..........
هر دو کفن به تن سوار مرکب
کاسه ی صبرم گرچه شد لبالب
آه ای فلک.......
مرگ سحر نبیند
خون جگر نبیند
یارب دگر مادری داغ پسر نبیند
سیدی حسین جان

65
0
موضوعدو طفلان حضرت زینب | دو طفلان حضرت زینب امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | حضرت زینب (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت