ای اهل خیمه برگشته بابا

ای اهل خیمه برگشته بابا
اما خمیده اما چه تنها
آه باحجه الله بقیه الله آجرک الله
نزدیک خیمه دشمن شد احساس
بابا کجا رفت عمویم عباس
آه یا حجه الله....
بگو که آید آن کوه غیرت
شاید کشیده از ما خجالت
آه یا حجه الله....

69
0
موضوعتاسوعا (شهادت) حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,نوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت