این سرزمین بود پایان راه ما

این سرزمین بود      پایان راه ما
اینجا جدا شود       از هم نگاه ما
راس تو چون شود      خورشید آسمان
من همسفر شوم       با خولی و سنان
ای حسینم   ای حسینم      ای ضیاء هر دو عینم
از این زمین به من      گفته شه نجف
این تل خاکی و        گودال آن طرف
اینجا قرارمن       آنجا قرار توست
طفلان کنار من      زهرا کنار توست
ای حسینم   ای حسینم    ای ضیاء هر دو عینم
گر چشم من تر و    گر چشم تو تر است
از داغ حنجرو      از داغ معجر است
ما را رها مکن     ای سایه ی سرم
من با تو آمدم     من با تو می روم
ای حسینم  ای حسینم  ای ضیاء هر دو عینم

76
0
موضوعورود به کربلا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیشور,راس تو میرود بالای نیزه ها
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت