ارث حیدر بود ای پدر جان

ارث حیدر بود ای پدر جان
نیمه شب سر زدن بر یتیمان
من یتیمی کتک خورده هستم
آینه بودم اما شکستم
ای پدر ای پدر ای حسین جان(2)
شد نوازشگرم بی تو دشمن
نقش گل زد روی صورت من
این کبودی دهد بوی زهرا
بشکند دست دشمن خدایا
ای پدر ای پدر ای حسین جان(2)
خاک و خاکستری گشته رویت
بوی نان از چه شد عطر و بویت
خانه ی خولی و دیر راهب
با سر تو چه کرد این مصائب
ای پدر ای پدر ای حسین جان

90
0
موضوعشهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت