گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان

گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان
به تماشا صف به صف یوسف رسید از شهر کنعان
جمالش هاشمی نگاهش حیدری
عزیز فاطمه امام عسکری
حسن جانم حسن
رب صل علی محمد.....
گشته نورانی مدینه ، سامرا شد غرق شادی
روشن از لبخند زهرا ، گلشن از فرزند هادی
پدر ابن الرضا پسر ابن الرضا
دلم پر میزند به سمت سامرا
حسن جانم حسن
رب صل علی محمد.....
دل سنگ از یک نگاه لطف او آیینه گردد
به دعایش جمعه ی ما بهترین آدینه گردد
به فرزندش قسم به اشک انتظار
که می میرد خزان که می آید بهار
بیا یابن الحسن
رب صل علی محمد....

186
0
موضوعولادت امام حسن عسکری (علیه السلام)
گریزمدح امام حسن عسکری (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت