کینه کجا آیینه ی رب جلی کجا

کینه کجا آیینه ی رب جلی کجا
آتش کجا گلخانه ی یاس نبی کجا
سیلی کجا رخسار ناموس علی کجا
آتش کسی بر لاله ی پرپر نمیزند
با پا کسی بیت خدا را در نمیزند
( زن را کسی مقابل شوهر نمیزند )
با کینه آتش بر بهشت کبریا زدند
دست علی تا بسته شد حوریه را زدند
خاتون محشر را میان کوچه ها زدند
باغ گل افسرده ولی وای از دل علی
یک غنچه پژمرده ولی وای از دل علی
زهرا کتک خورده ولی وای از دل علی
دیوار و در شد روضه خوان وای از دل علی
شد زخم سینه خون چکان وای از دل علی
مشکل بود داغ جوان وای از دل علی
با گریه گوید سرنوشت وای از دل علی
شد کشته بانوی بهشت وای از دل علی
مسمار در با خون نوشت وای از دل علی

132
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت