کوچه به کوچه پشت نی از بس دویده ام

کوچه به کوچه پشت نی از بس دویده ام
باور نمی کنم سر قبرت رسیده ام
 
مهمان خسته آمده از جا بلند شو
دیگر توان نمانده مرا قد خمیده ام
 
چشمی نمانده تا که تماشا کنم تو را
سویی نمانده بهر من ای نور دیده ام
 
شاید نمی شناسی مرا پیر تر شدم
من زینبم که داغ غمت را کشیده ام
 
لطفی کن و کنار خودت دفن کن مرا
دیگر حسین به جان خودت من بریده ام
86
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعر ابراهیم بازیار
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت