کوه صفا کنار صفای شما کم است

کوه صفا کنار صفای شما کم است
ذبح منا به پای منای شما کم است
 
من از تو پادشاهی عالم نخواستم
این چیزها برای گدای شما کم است
 
آماده ام که دعبل دربارتان شوم
بر شانه ام هنوز عبای شما کم است
 
در ثبت اسم نوکریم گیر کرده ام
وقتی که مهر کرب و بلای شما کم است
 
دیگر نمی شود نفس راحتی کشید
این جا چقدر حال و هوای شما کم است
 
ماها کجا و دست علمدارتان کجا
سرها به خیر مقدم پای شما کم است
 
زخم شما که خوب نشد خاک بر سرم
این گریه ها چقدر برای شما کم است
 
در قتلگاه لحظه ی تقطیع جسمتان
معلوم شد که چند هجای شما کم است
13
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات با امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | شهر کربلا ، بین الحرمین و... امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | مصائب امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرحسین رستمی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج حسین رستمی
حاج کاظم اکبری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت