چهل روزه برادر، بی قرارم

چهل روزه برادر، بی قرارم
چهل روزه من و احوال زارم
 
چهل روزه شده بر نی، سر تو
زند دائم به سر، این دختر تو
 
چهل روزه من و چشم انتظاری
چهل روزه ز نی، دنبال یاری
 
چهل روزه ولی گشته چهل سال
شدم از داغ تو، بی پرّ و بی بال
 
چهل روزه، جسارت بر حرم شد
چهل روزه، چه خاکی بر سرم شد
 
چهل روزه جمالت را ندیدم
ز رگ های گلو، بوسه نچیدم
 
چهل روزه شده کارم شب و روز
کنم تفسیر آن، روی دل افروز
 
چهل روزه مقیم اشک و آهم
چهل روزه به نی، مانده نگاهم
29
0
موضوعمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا | اربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر | مناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | حضرت زینب (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت