چندتایی زدند با پا در تا که افتاد روی زهرا، در

چندتایی زدند با پا در
تا که افتاد روی زهرا، در
 
گیرم از دست سنگ ها نشکست !!
چه کند بار شیشه اش با ، در
 
همه کج رفته اند ...حتی میخ
همه لج کرده اند ...حتی در
 
کم نیاورده است ، اما شال ...
کم نیاورده است ، اما در...
 
سرش از ازدحام ناچارا...
یا به دیوار میخورد یا در
 
می کشیدند از توی کوچه
فاطمه را یکی یکی تا در
 
دختری داد میزند : بابا
دختری داد میزند : مادر
17
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت