پشت در میزدند مادر را بی خبر میزدند مادر را

پشت در میزدند مادر را
بی خبر میزدند مادر را
 
یک نفر بود پشت در اما . . .
چهل نفر میزدند مادر را
 
کوچه ی ما پر از اراذل شد
در گذر میزدند مادر را
 
عده ای با قلاف ، با کینه
انقدر میزدند مادر را
 
تا که دستش به مرتضی نرسد
بیشتر میزدند مادر را
 
هر که از ره رسید او را زد
رهگذر میزدند مادر را
 
مرد جنگی یقین سپر دارد
بی سپر میزدند مادر را
 
پیش رویم زدند آقا را
پشت سر میزدند مادر را
24
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمهدی نسترن
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت