وا اما آه کی رود از یاد آه مادری افتاد

وا اما وا اما
وا اما وا اما وا اما
آه کی رود از یاد
آه مادری افتاد
آه گریه و فریاد
آه کودکی جان داد
رسد آوای حزینی بمیرم مادر
ندای فضه خذینی بمیرم مادر
تو را میزد دست ستم بمیرم مادر
علی میمیرد از این غم بمیرم مادر
وا اما وا اما.....
آه از در و دیوار
آه آتش و اغیار
آه مادر و مسمار
آه سینه ای خونبار
به پیش شمع و پروانه بمیرم مادر
زدند بر گل تازیانه بمیرم مادر
تو ای ناموس کبریا بمیرم مادر
دویدی بین کوچه ها بمیرم مادر
وا اما وا اما

88
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت