هیزم آورده دشمن گلخانه بین آتش

هیزم آورده دشمن
گلخانه بین آتش
پروانه بین آتش واویلا
در پیش روی زهرا
آتش کم کم قد افراخت
چهره ی او گل انداخت واویلا
گو به مسمار بوسه ات جانکاه است
مادر است او کودکی در راه است
وا مصیبت فاطمه یا زهرا
شاخه شکست و افتاد
میوه ی نا رسیده
یارب زهرا چه دیده واویلا
صدا زد باغبان را
آتش به لاله ها زد
تا فضه را صدا زد واویلا
بر روی خاک عرش اعلا افتاد
کودکی مرد مادر از پا افتاد
وا مصیبت فاطمه یازهرا

25
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد,زمینه,زمزمه,نوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت