هیزم آورده دشمن خدایا

هیزم آورده دشمن خدایا
شعله زد آتش از درب خانه
ناله ای کودکانه بلند است
مادرم را مزن تازیانه
وا مصیبت.....
ای فلک تا همیشه بنالی
این چه ظلم و غم بی حساب است
ظالمی می زند تازیانه
دست خیبر گشا در طناب است
وامصیبت
کوه صبر از مصیبت شکسته
بر فلک قائمه گریه می کرد
ای مدینه چه کردی که دیگر
روز و شب فاطمه گریه می کرد
وامصیبت

34
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت