هزاران دل ، ز هر سو ، سوی هم بود

هزاران دل ، ز هر سو ، سوی هم بود
هزاران گل ، ولی همبوی هم بود
نجف تا کربلا یک بی نهایت
دو تا آیینه رو در روی هم بود

71
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت