هر چه خواهی بزن اما نکنی بیرونم

هر چه خواهی بزن اما نکنی بیرونم
من به میخانه ی ارباب نَرم میمیرم
13
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرعلیرضا عنصری
قالبتک بیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت