نوکری خانه تو می دهد عزت حسین

نوکری خانه تو می دهد عزت حسین
روضه تو کم ندارد چیزی از جنت حسین
در میان کوچه سینه زنانت هر که هست
شک ندارم کرده اورا مادرت دعوت حسین
21
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات با امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرحسین ایمانی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت