مادر به اشک روضه به من شیر داده است

مادر به اشک روضه به من شیر داده است
در شیرم آب کرده ولی سود با من است
12
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمحمد سهرابی
قالبتک بیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت