علی ببین که من دعا به خاص و عام میکنم

علی ببین که من دعا به خاص و عام میکنم
سرم به دامن تو و عمر تمام میکنم
 
شنیده ام نمیدهد کس به سلام تو جواب
من به لبان نیمه جان  به تو سلام میکنم
 
رمق به تن نمانده است که روی پا بایستم
ولی به پیش پای تو ، علی ... قیام میکنم
 
زدرد و ضعف چشم من به نیمه باز می شود
ولی به روی ماه تو نگه تمام میکنم
12
0
موضوعهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرسعید خرازی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت