عالم همه قطره اند دریاست حسین

عالم همه قطره اند دریاست حسین
مردم همه بنده اند ومولاست حسین
ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش
ازبس که کرم دارد وآقاست حسین
14
0
موضوعمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرسید رضا موید خراسانی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت