صحرا به صحرا جاده به جاده

صحرا به صحرا جاده به جاده
زائران آیند پای پیاده
یا حسین لبیک
یک خادم خورشید یک خادم ماه است
بال ملائک فرش این راه است
یا حسین لبیک
دل کنار دل جان کنار جان
منزل به منزل آیند عاشقان
یا حسین لبیک
دیدم طفلی در آغوش مادر
یادم آمد از ششماهه اصغر
یا حسین لبیک
عطش دیدار ما را کشانده
زائری اینجا تشنه نمانده
یا حسین لبیک
اینجا نگردد دیده ای گریان
نمیبندد آب کسی بر مهمان
یا حسین لبیک

90
0
موضوعاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزبستن آب بر اهل بیت (علیهم السلام) امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیسالار زینب
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت